doctruyencuoi.com.vn

Đọc truyện cười dân gian - Truyện cười về “Con Thanh Tịnh”

  •  Lượt xem: 1437 - Ngày đăng: 18/10/2017 16:35:18


Truyện cười về “Con Thanh Tịnh”

 

Ngày xưa, có một ông quan huyện nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt về, nhưng lại không muốn dùng từ “ếch”, nghe không sang, nên bảo là đi bắt “con thanh tịnh”, ý nói sạch sẽ, không ăn dơ.

Những anh lính đều nghĩ nát óc mà không hiểu “con thanh tịnh” theo lời quan là con quái gì, gặp ai cũng hỏi nhưng đều thấy không đúng. Tới khi hỏi một nhà sư thì nhà sư trả lời:

Truyện cười dân gian - Truyện cười về “Con Thanh Tịnh”

– Ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành chúng tôi là thanh tịnh thôi!

Lính nghe vậy thì mừng quá bắt ngay sư trói gô lại, lôi về để dưới nhà giam rồi vội vàng lên công đường thưa:

– Bẩm ông, con bắt được “con thanh tịnh” về rồi ạ.

Quan nghe vậy thì vui phải biết, vôi nóng lòng truyền lệnh :

– Thế thì chặt đầu lột da cho ta!

Sư nghe được thì hoảng hồn, sợ mất vía, lạy lục nói:

– Nhờ anh bẩm lên quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho!

Xem thêm:

Bình luận ()
mua linh kiện, doc truyen co tich, tai phim